Thursday, July 11, 2024

Fares

Murgon to Kingaroy Fares

Blackbutt to Kingaroy Fares

Murgon to Kingaroy

10 Trip Ticket ~ $65.00

Single Trip ~  $7.00

Wondai to Kingaroy

10 Trip Ticket  ~ $60.00

Single Trip  ~ $6.50

Tingoora/Wooroolin to Kingaroy  

10 Trip Ticket ~ $50.00

Single Trip ~  $5.50

Murgon to Wondai

10 Trip Ticket ~ $40.00

Single Trip  ~ $4.50

Wondai to Tingoora/Wooroolin  

10 Trip Ticket ~ $40.00

Single Trip ~  $4.50

Blackbutt to Nanango

10 Trip Ticket ~ $55.00

Single Trip ~  $6.00

Blackbutt to Kingaroy

10 Trip Ticket  ~ $65.00

Single Trip  ~ $7.00

Yarraman to Nanango
10 Trip Ticket ~$45.00
Single Trip  ~ $5.00
Nanango to Kingaroy
10 Trip Ticket ~$50.00
Single Trip  ~ $5.50
Yarraman to Kingaroy
10 Trip Ticket ~ $60.00
Single Trip ~ $6.50